Om os
Thomas Hertz er teknisk chef for metal og maskinproduktion
Kristoffer Vilhelm Pedersen er designeren af krykkerne

Kristoffer uddannet på det kongelige danske kunstakademi i København som billedhugger og blev færdig i år 2000. At leve af billedkunst er nemmest når man er død. Han har derfor siden midten af 1990erne været snedkermester med speciale i at restaurere gamle huse - skille dem helt forsigtigt ad og samle dem igen, nu både isoleret og med moderne funktioner. Samtidig har Kristoffer også arbejdet med billedkunsten sommetider også med enkelte udstillinger.

Thomas er uddannet laboratorie tekniker, og har en næsten sygelig passion for opfinderi og arbejde i metal. Det har gjort at han i dag arbejder i udviklings-virksomheder sammen med forskere, ingeniører og håndværkere. Thomas er bindeleddet mellem disse og er med til at opfinde og bygge  forsøgsopstillinger for forskerne sammen med håndværkerne. Dette gør at Thomas er certifikatsvejser i rustfrit stål, autodidakt maskinarbejder og opgiver helst mål i 1/1000mm.

CE-godkendte krykker som er klassificeret ifølge Rådets direktiv 93/42/EEC, med rådets direktiv 2007/47/EU samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, bek. 1263 af 15/12/2008 bilag IX. VH Krykken klassificeres som Klasse I udstyr, iht. Regel 1 og 12.

COPYRIGHT © 2018 Vilhelm Hertz