Hjælpemidler

I Vilhelm Hertz mener vi, at æstestik er vigtigt for at føle sig som et helt mennesker.

Derfor har vi også designet og produceret andre hjælpemidler end Krykker og Stokke.

Væggreb


Så du har noget at støtte dig til


Nøglegreb


For nemmere at kunne låse døren


CE-godkendte krykker som er klassificeret ifølge Rådets direktiv 93/42/EEC, med rådets direktiv 2007/47/EU samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, bek. 1263 af 15/12/2008 bilag IX. VH Krykken klassificeres som Klasse I udstyr, iht. Regel 1 og 12.

COPYRIGHT © 2018 Vilhelm Hertz