Klassificeringer af krykker og stokke

Alle krykker fra Vilhelm HErtz er CE-godkendte krykker, der er klassificeret ifølge Rådets direktiv 93/42/EEC, med rådets direktiv 2007/47/EU samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, bekendtgørelse 1263 af 15/12/2008 bilag IX.

Vilhelm Hertz-krykker er klassificeret som Klasse I udstyr, iht. Regel 1 og 12.